Oferta

Usługi Budowlane

budowa domów jedno
i wielorodzinnych

budowa hal magazynowo-przemysłowych

budowa obiektów biurowych i usługowych

budowa obiektów użyteczności publicznej

wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

wykonywanie kostrukcji

         żelbetowych i murowanych

Prace wykończeniowe:

docieplenia elewacji
 

adaptacje poddaszy w okresie zimowym

Pozostałe usługi

montaż przydomowych oczyszczalni ścieków 

rozbiórka obiektów budowlanych
 

prace izolacyjne
 

niwelacja terenów
 

odwodnienia, drenaże
 

kanalizacje deszczowe