Kontakt

Zbigniew Pieczora
ul. Malinowa 30
43-340 Kozy

tel. 501 681 535

E-mail: firmapieczora@gmail.com

Formularz kontaktowy
 
 poniżej
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)
Przepisz tekst z obrazka

Klauzula informacyjna dla aktualnych i nowych Klientów:

Zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Informujemy, że

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zbigniew Pieczora "PIECZORA" Firma Ogólnobudowlana, ul. Malinowa 30, 43-340 Kozy, NIP 9372235477, REGON 072519737, adres poczty elektronicznej: firmapieczora@gmail.com, numer telefonu: +48 501 681 535, zwany dalej Administratorem.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • Podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której strona jest osobą, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust 1 pkt b)
  • Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z art. 6 ust 1 pkt c);
  • Na podstawie odrębnej zgody, w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a);
 3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane odbiorcom innych kategorii (operatorzy pocztowi, kurierzy, przewoźnicy, firmy obsługujące korespondencję otrzymywaną i wysyłaną do klientów, firmy świadczące usługi utrzymywania serwisów internetowych, biura rachunkowe, operatorzy płatności internetowych pod warunkiem, że będzie zachodziła taka konieczność);
 4. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizowanego kontaktu lub obowiązywania umowy, a po jego upływie do czasu przewidzianego na możliwość złożenia reklamacji oraz do momentu wypełnienia obowiązków podatkowych;
 6. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów i na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody;
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu (np. kontaktu z Panem/Panią). W przypadku niepodania danych, realizacja celu (np. kontakt z Panem/Panią lub wykonanie umowy) nie będzie możliwe.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane na potrzeby zautomatyzowanego podejmowania decyzji, np. profilowania.

Kliknij by przejść do strony Targeo.pl